Monthly Archives siječanj 2001

tezno_eshumacija_P8090647

SLIKA: Ekshumacija u Teznom 1999. godine

Ezekiel 37,4: Jahve mi reče: “Prorokuj ovim kostima i reci im: “O suhe kosti, čujte riječ Jahvinu!”
Ezekiel 37,5: Ovako govori Jahve Gospod ovim kostima: “Evo, duh ću svoj udahnuti u vas i oživjet ćete!
Ezekiel 37,6: Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete – i znat ćete da sam ja Jahve!”
Ezekiel 37,7: I ja stadoh prorokovati kao što mi bješe zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje i kosti se stadoše pribirati.
Ezekiel 37,8: Pogledah, i gle, po njima narasle žile i meso; kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima.
Ezekiel 37,9: I reče mi: “Prorokuj duhu, sine čovječji, prorokuj i reci: “Ovako govori Jahve Gospod: Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da ožive!”
Ezekiel 37,10: I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge – vojska vrlo, vrlo velika.
Ezekiel 37,11: Reče mi: “Sine čovječji, te kosti – to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele: “Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosmo!”
Ezekiel 37,12: Zato prorokuj i reci im. “Ovako govori Jahve Gospod: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu!

A ove kosti našeg naroda šuškaju i zbore: “Evo nas, da se razotkrije istina i sa svakog mjesta gdje su jame još neotkrivene mi smo svjedoci ljubavi i istine, a vi, živi, tražite počinitelje i skinite šutnju o našoj pravednosti…”

Hrvatski odbor za istraživanje žrtava poraća,

Želimir Kužatko (2001. godine)