Odnos Republike Hrvatske do svojih ubijenih građana u Sloveniji nakon 1945.

Odnos Republike Hrvatske do svojih ubijenih građana u Sloveniji nakon 1945.

2. lipnja 2016.
/ / /
Comments Closed

Neratificirani bilateralni sporazum s Republikom Slovenijom

U ime Hrvatske Vlade 2008. godine je kao ministrica Jadranka Kosor potpisala bilateralni Sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju vojnih groblja kojega je slovenski parlament ratificirao 2012. godine Objava Zakona o ratifikaciji sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o o uređenju vojnih grobišta u Uradnom listu RS (BHRUVG)

Po dostupnim podatcima Hrvatski Sabor nikad nije ratificirao bilateralni sporazum s R Slovenijom i tako postavio zakonski okvir i preduvjet za konačno zbrinjavanje posmrtnih ostataka. Umjesto toga je Sabor 2012. usvojio Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja koji je stupio na  snagu 01.01.2013. i u kojem zadaje Vladi RH obavezu uspostave i imenovanje članova povjerenstva. Vlada donosi Odluku o povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i groblja posljeratnog razdoblja kojemu se prepušta iniciativu i od kojega se očekuje sudjelovanje u pripremi i provođenju međudržavnih ugovora.

O namjeri tadašnje Vlade ne treba puno dvoumiti jer je evidentna iz samog naziva i sastava povjerenstva. Naime iz popisa predvidjenih na osnovu popisa može primjetiti da su žrtve i njihovi potomci marginalizirani (1 domobranske udruge, 1 Hrvatske biskupske konferencije) a sam naziv povjerenstva govori da je njegov cilj relativizacija zbog njegovog prevelikog djelokruga djelovanja.

Izviješće Vladi o radu Povjerenstva za istraživanje, uređenje, i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja za 2013. godinu

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 14. travnja 2014. godine razmatrala izvješće povjerenstva koje je prihvatila. Postoje barem verzije od kojih prva sadrži detalje bilateralnih ugovora i detalje postupanja prilikom novih otkrića posmrtnih ostataka. To nije slučaj u drugoj verziji istog izvješća.

Verzija poslana Saboru RH ne sadrži popis postojećih bilateralnih sporazuma i detalje o njihovoj provedbi.  Ministarstva branitelja po zakonu dužno je nadzirati i nuditi svu potporu provedbi Zakona o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja. Popis sklopljenih bilateralnih sporazuma s drugim državama i izvješće o njihovoj provedbi je neupitno bitan ali na žalost izostavljen dio koji druga verzija izvješća ne sadrži.

Saborski odbor za ratne veterane

Saborski Odbor za ratne veterane (8. saziv) u svom djelokrugu rada obuhvaća poslove utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa Odbor ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u područjima koja se odnose na:

 • zaštitu žrtava velikosrpske agresije i pobune u Republici Hrvatskoj
 • zaštitu prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • zaštitu vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i svih sudionika Domovinskog rata i .lanova njihovih obitelji
 • zaštitu vojnih i civilnih invalida i veterana II. svjetskog rata
 • zaštitu prava bivših političkih zatvorenika
 • zaštitu OSTALIH žrtava totalitarnih režima.

U 8. saziva sabora odbor još nije u svoj dnevni red uvrstio teme koje se odnose na zaštitu OSTALIH žrtava totalitarnih režima.

Međutim u 7. sazivu Hrvatskog Sabora isti odbor je u svoj dnevni uvrstio istu temu dva puta:

 1. Na 4. sjednici odbora održanoj 19. rujna 2012. godine prihvatio je prijedlog Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja.
 2. Za 17. sjednicu odbora održanoj 15. svibnja 2014. godine postoje čak dvije verzije izvješća u kojima je odbijeno izvješće Vladinog povjerenstva za 2013. godinu.

Kako nastaviti?

Budući da je bilateralnim sporazumom između R Slovenije i R Hrvatske previđeno da će sve troškove snositi R Slovenija kad je riječ o zbrinjavanju posmrtnih ostataka u Republici Sloveniji od institucija Republike Hrvatske očekujem:

 1. Ratifikaciju bilateralnog Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o uređenju vojnih groblja (Hrvatski Sabor)
 2. Objavu javno dostupnog registara svih evidentiranih grobišta s osnovnim (geodetskim) podacima. Vođenje evidencijeje svih grobišta aktualnim zakonom povjereno je Ministarstvu branitelja RH što je i njegova zakonska obaveza. (Uprava za zatočene i nestale, Sektor za žrtve drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja)
 3. Promijenu Zakona i ukinuće Povjerenstvo Vlade za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i groblja posljeratnog razdoblja (Hrvatski Sabor)
 4. Usvajanje novog zakona koji će se ograničiti samo na žrtve nakon nakon 8.9.1945 i osnivanje novog istražno povjerenstva koje će se baviti samo zločinima nakon 8.5.1945. i na taj način pomoći širenju istine o komunitičkom teroru. Takav zakon bi morao biti dio veće cjeline lustracijskih zakona.
 5. Reviziju svih postojećih bilateralnih ugovora, analizu stanja i na taj način identificirati razlog za njihovu lošu implementaciju.

Po autorovom sudu bilateralni sporazum između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske je vrlo dobar ali autor stječe dojam da u Republici Hrvatskoj ne postoji politička volja za pitanje žrtava komunističkog terora nakon završetka drugog svjetskog rata koje se još uvijek vode kao OSTALI i u tom smislu razumije izvješće Vladine komisije za 2013. godinu poslanom Hrvatskom Saboru.

Autor: Nikola Ćavar

Comments are closed.