Huda jama – Zašto smetaju svjedoci?

Huda jama – Zašto smetaju svjedoci?

8. lipnja 2016.
/ / /
Comments Closed

Čitajući korespondenciju između g. Štrovsa i inž. Alića ne mogu se oteti dojmu da zbog izostanka države pojedinci nastoje na svaki način dobiti primat i s tim ekskluzivno pravo na objavljivanje materijala.  Da takvo pravo za njih bez dvojbe znači i ekonomsku korist.

Naime pojedinci, da bi mogli manipulirati, vođeni svojim privatnim interesima, nastoje učiniti sve da bi diskreditirali stvarne svjedoke. Inž. Mehmedalija Alić  je časan čovjeku koji je svjedok svih događanja tijekom ekshumacije u Hudoj u kojima je aktivno sudjelovao. On je također, odnosno njegova obiteljska priča, i poveznica između Srebrenice i Hude jame (Kamenjar).

Zato vam želim pokazati dio korespondencije između inž. Mehmedalije Alića i Marka Štrovsa koju sam preveo. Ispod možete pronaći slike gdina. Kužatka i gdina. Alića i izvorni slovenski tekst. Gospodin Kužatko mi je potvrdio da gdin. Alić govori istinu.

Također se s razlogom postavlja pitanje tko i zbog čega je stvorio Društvo “Huda jama”? Da li je riječ o istim ljudima koje spominje inž. Alić? istraživanje grobišta ne smije i ne može biti prepušteno samo društvima odnosno nevladinim organizacijama i pojedincima. Istraživanja grobišta je i mora biti obaveza državnih institucija i mora biti financirano javnim novcem jer to je jedini način da se izbjegne skupljanje donacija koje u pravilu znače izostanak bilo kakve kontrole nad njihovom potrošnjom.

Nikola Ćavar.


HRVATSKI TEKST


Marko Štrovs – 27. ožujak 2015 06:32

Mehmedalija Alić je bio cijelo vrijeme iskopavanja u Barbarinom rovu kao zaposlenik i predradnik ondje angažiranih radnika RTH koji je izvodio radove. Ključne faze iskopavanja: proboj prvog zida i osiguranje dostupa do grobišta nakon proboja svih pregrada i nasipanja su obavili jamarski spasioci pod vodstvom Zajca. Kao predstavnik RTH je djelovao mag. Gorazd Hafner, nadzornik u ime vlasnika odnosno korisnika prostora u jami inž. Ivan Kenda.  Ugovor o iskopavanju je potpisao Jože Dežman, ja sam bio tijekom obavljanja radova prisutan kao vođa Službe za vojna grobišta.

Mehmedalija Alić – 29. svibanj 2015 14:49

Čestitam g. Marko (Štrovs) na detaljnom stručnom izvješću ????. Neka vam Bog pomogne, na žalost ja vam ne mogu više. Može se primjetiti da posjedujete političko iskustvo i da vapite za ordenima. Ja sam zadovoljan, ako mi već ne možete reći riječ hvala, ako me pustite na miru. Ja sam samo jednostavan čovjek i rudar koji je časno obavio svoju zadaću i koji vama i vama sličnima niti želim niti jesam u bilo čemu konkurencija i prijetnja. Vama prepuštam sve zasluge jer vidim da imate mnogo teškoća kad se spomene moje ime. O kakvim spasiocima i Zečevima (Zajc prezime znači zec) brbljate? Da li je vaš veliki poslovni partner (predstavnik RTH i mag. Gorazd Hafner, bilo kada u tri godine, zakoračio bar jedan metar u rudarsko okno? Molim vas pustite me na miru jer sam nakon Hude jame, zbog vama sličnih, doživio najveću nepravdu koja mi se dogodila u životu. Nadam se, da mi ne će nikad trebati otkriti razloge i svu prljavštinu koja mi se dogodila jer bi se slovenska javnost više zgrozila nego kod otkrića Hude jame. Molim vas ostavite me na miru. Usmjerite svoju nadarenost i svoju stručnost i tako dostojno završite radnje u grobištu i ne stvarajte nepotrebni cirkus. Vjerujem da će jednog dana i taj dio sakrivene istine o nečasnim djelima kod otkrivanja žrtava u Hudoj jami (mislim na vaš krug navedenih suradnika i junaka ???)  isplivati na površinu kao na isti način kao što se nisu mogle sakriti žrtve u Hudoj jami.

Sretno!
Mehmedalija Alić

huda_jama_mehmedalija_alic

SLIKA – inž. Mehmedalija Alić u Barbarinom rovu

huda_jama_medhmedalija_alic_kuzatko

SLIKA – inž. Mehmedalija Alić i gdin. Željko Kužatko u Barbarin rov

huda_jama_mehmedalija_alic_policija_ulaz

SLIKA: inž. Mehmedalija Alić i policija na ulaz u Barbarin rov


SLOVENSKI TEKST


Marko Štrovs – 27. marec 2015 06:32

Mehmedalija Alić je bil ves čas izkopavanja v Barbarinem rovu tam zaposlen kot delovodja tam zaposlenih delavcev RTH kot izvajalca del. Pri ključnih fazah izkopa: prebitje prvega zidu, zavarovanje dostopa do grobišča po prebitju vsej pregrad in nasutij so opravili jamski reševalci RTH pod vodstvom Zajca. Kot predstavnik RTH je deloval mag. Gorazd Hafner, kot nadzornik v imenu lastnika oziroma uporabnika jamskih prostorov inž. Ivan Kenda. Pogodbo o izkopu je podpisal Jože Dežman, jaz sem bil pri delih prisoten kot vodja Službe za vojna grobišča.

Mehmedalija Alić – 29. maj 2015 14:49

Čestitam g. Marko na izčrpnem, strokovnem poročilu ????. Bog naj vam pomaga, na žalost jaz vam ne morem več. Vidi se, da imate politične izkušnje in da hrepenite po ordenih. Jaz bom zadovoljen, če mi že ne premorete izreči besede hvala, da me pustite pri miru. Jaz sem samo preprost človek in rudar, ki je častno opravil svojo nalogo in ki vam in vam podobnim, niti želim, niti sem, lahko v bilo čem, ne konkurenca in ne grožnja. Prepuščam vam vse zasluge, ker vidim, da imate velike težave, ko se omenja moje ime. O kakšnih reševalcih in Zajcih nakladate?. Ali je kdaj vaš veliki , poslovni partner ( predstavnik RTH in mag. Gorzd Hafner, bilo kdaj v treh letih, stopil vsaj 1 meter v jašek. Prosim vas pustite me pri miru, ker sem po Hudi jami, zaradi vam podobnih, preživel najhujšo krivico, ki se mi je zgodila v življenju. Upam, da mi ne bo treba nikoli razkriti vzroke in umazanije, zakaj se mi je to zgodilo, ker bi bila slovenska javnost nad temi umazanimi podvigi, bolj zgrožena, kakor pri razkritju žrtev v H. J. . Prosim vas pustite me pri miru. Usmerite svojo nadarjenost in strokovnost ter dostojno zaključite dela v tem morišču in ne delajte nepotrebnega cirkusa. Verjamem, da bo nekega dne tudi ta del skrite resnice;- o nečastnih delih, pri razkrivanju žrtev v H. J. ( mislim na vaš krog navedenih, sodelavcev in junakov ???) izplaval na dan, prav tako kot se niso mogle skriti žrtve v Hudi jami.

Srečno!
Mehmedalija Alić

Comments are closed.